Om Mogenstrup Kro
MGK Rejseladen 001
billed 1964

Om Mogenstrup Kro


Samlingsted Fra 1829 - 2007 Landskendt udflugtsmål der Servicerede Kildemarkeder, Dyreskue, Grunlovsfester og Gymnastik opvisninger gennem mange år. Berømt for sine Revyer

d

Mogenstrup Kro


På markedspladsen lagde adelsslægten Kaas en kro.


Sct. Mogens kilde var genstand for godt øl og brændevin, brygget af de to Adelige søstre Henriette & Christiane Kaas. Storesøster Henriette på Holmegaard, der etablerede Holmegaard glasværk og fik flyttet Rønnede Kro, hjalp lillesøster Christiane Kaas til at flytte sit Brændevinsbrænderi fra Sortebrødre Gaard i Næstved til Mogenstrup Kro og fik bygget et bryggeri der producerede et kvantum gratis og sundt øl til de fattige og syge - det skulle gøre dem godt.


Marken hvor kildemarkedet lå omkring Mogenstrup vandmølle, tilhørte Grevensvænge, der dengang havde jord helt til Hammer herred, hele Fladså, en del af Pederstrup, samt Sortebrødre Gaard i Næstved. Den første kro kan ses, når vi stiller os ved skiltet i Mogenstrup med næsen mod Næstved, hvor den gamle Anneksgård lå som i dag er Fladsaagaard. Dengang gik Præstø Landevej øst om Fladsaakroen, og på vejen fandt vi den første kro der går forud for den nuværende kro. Anneksgården var tidligere præstebolig for provsten til Næstelsø og Mogenstrup. Efterfølgende blev det til en lille landevejskro under Grevensvænge med Stiftsdamen Birgitte Sophie Christiane Kaas som ejer 1800-1829, mens Niels Poulsen var i fæste. Kroen havde nogle få gæsteværelser og små krostuer. Ikke noget prangende, men dog Fladsaa Kroen. Den kunne tilbyde Rejsende logi og et godt måltid mad. Den. 5. juli 1800 blev den Kongelig Privilegeret af Kong Frederik VI af Danmark.


Niels Poulsen og hans hustru Vibecke Kristine Hansdatter Fraas måtte drive værtshus i Fladsaa resten af deres liv mod en årlig afgift til den kongelige kasse på 10 rigsdaler. De måtte kun huse rejsende. Det var strengt forbudt at huse sognebørn eller bonde almue. Hvis dette var tilfældet, ville man miste det kongelige privilegium. Men skulle købe Brændevin i Købstæderne. Dette skete hos Stifts- og adelsdamen selv på Sortebrødre Gaard i Næstved. Man måtte gerne selv brygge øl.


Niels Poulsen blev fæstet på Fladsaa Anneksgaard ca. 1771. Efter hans død den 30. dec. 1806, 55 år gammel, fæstedes Christian Jensen stedet i 1807 indtil 1829. De to kongelige privilegier var enslydende.


I 1824 flyttede man Præstø Landevej til sin nuværende placering, og efter dette forsvandt behovet for en kro i Fladsaa. Derfor besluttede Frk. Kaas at flytte Kroen til sit jordlod ved Mogenstrup Mølle og Mogenstrup Kildemarked. Skt. Mogens kilden var på dette tidspunkt også flyttet over vejen til et lille springvand. En mindestøtte og en mindeplade findes i skoven og omkring springvandet til ære for 2 generationer amtmand og lensgreve på Gisselfeld. Frk. Kaas skrev til kongen og søgte om at flytte Fladsaa kroens privilegium til den nye kro i Mogenstrup og den 2. juli. i 1829 gav kong Frederik VI tilladelse til dette og skrev således til Frk. Kaas. Klik på seglet for at se Kongens brev


I 1838-1840 opstod der mellem Mogenstrup Kro og brændevinsbrænderne i Næstved en

tvist om brænding af brændevin. Selv kongen blev inddraget - men han havde i sin tid jo også udstedt bevillingen.


Mogenstrup Skov og Kro var yndede udflugtsmål, og vi har fundet oplysning om antal vogne og cykler, som i 1903 betalte afgift for parkering ved kroen.


I 1912 blev kroen åbnet op for alle. Nu kunne by og sogn også besøge kroen.


1947 brændte en del af kroen og blev efterfølgende genopført til det vi ser i dag og blev udvidet i 1988 til den størrelse vi ser i dag, indtil den lukkede i december 2007.


Møder, skovture mv.

Hent pdf-fil om møder, annoncer mv. på Mogenstrup Kro 1899-1971.

Vi har også "Jens Gårdskarl"s optegnelser over Skovture i 1903, idet der blev opkrævet betaling for vogne, cykler mv.


Skovauktioner

Du kan også hente pdf-fil om Skovauktioner 1838-1869 med Mogenstrup Kro som mødested, suppleret med en artikel om, hvad de var og hvordan de foregik.


Dyrskuer ved kroen

Den 18.3.1862 stiftedes "Landboforeningen for mindre Landbrugere i Præstø og tilgrænsende Amter", som den 30. september samme år afholdt sit første dyrskue ved Mogenstrup Kro - se pdf-fil om  dyrskuer i 1860-erne og om 100 års jubilæet i 1962.


Ring,LA-Keglebanen paa Mogenstrup Kro 1888
Købmand forretning i Mogenstrup kro
Købmand forretning i Mogenstrup kro
Jægerstuen på Mogenstrup Kro
Jægerstuen på Mogenstrup Kro
L.A Ring Købmand i Mogenstrup på Kroen 1888
L.A Ring Købmand i Mogenstrup på Kroen 1888
krohave
krohave

L.A Ring boede som oftest på Mogenstrup Kro når han var hjemme på sin fødeegn. Der findes en mænge malerier fra Mogenstrup i 1888 - 1890

Revy og Musik 1986/87

Lyt til stemningen i Atriumsalen da kroen var allermest populær. Revyen det år var med Flemming Jensen og Henrik Kofoed

...

Forpagtere af og direktører på Mogenstrup Kro *)


1829-1839 Eline Borchenius

1839-1842 Christen Petersen

1843-1847 Christian Schroll

1847-1852 Niels Andreasen

1852-1863 Christian Carlsen, som også

          forpagtede Mogenstrup Mølle fra 1850

1864-1873 Jens Rasmussen, Kro og Mølle

1873-1899 Anders Pedersen, Kro og Mølle

1899-1909 Hans Peder Pedersen (APs søn),

       Kro, Mølle og Bageri

1909-1915 Jens Christian Dehn

1915-1918  P. Rasmussen

1918-1922 William Petersen (ejer fra 1922)

1948 (?) -  Christiansen (dir.?)

1962 (?) -  Jørgen Pedersen (dir.?)

1962 (?) - Svend Sass (dir.?)

1973 (?) - dir. Svend P. Larsen

1978-1987/92 Anni og Bent Olsen

1992 - 1997 -  dir. Lars Pontoppidan

1997-2012 Lejer: First Hospitality A/S

2004 - Mange forskellige

2006-2007 dir. Ida Jørgensen

31.12.2007  Kroen blev lukket

Ejere af Mogenstrup Kro *)


1829-1848 Christiane Kaas, Grevensvænge

1848-1852 Engberg, Grevensvænge

1852-1873 Herman Jensen Juul Bang

1873-1922 Gerner Wolff-Sneedorff, Grevensvænge

1922-1927 William Petersen

1927-1933 O.P. Petersen

1933-1939 Carl Chr. Nielsen

1939-1943 Gunner Nielsen (CC.Nielsens søn)

1943-1944 Otto Dusinus Winther

1944-1946 Otto Alfred Larsen

1946-1954 Harry Jensen

1954-1978 Svend P. Larsen

1978-1987 Hotel Mogenstrup Kro A/S

1987-1995 Executive Hotels A/S

1995-2010 Mogenstrup Konference og

Golf Hotel ApS

2010-    Host Hoteleiendom AS


*) Tak til Lokalhistorisk Forening i Fladså for hjælp ved fremskaffelse af disse oplysninger