Om Traditioner i Skoven
Slugten 20-1-2017 DSC_7394 -doc
DSC00457 Gryden under bøgetræerne i Mogenstrup Kirkeeskov
gym 4
gym 2

Traditioner i Mogenstrup & Skoven

Det var i Kirkeskoven, der fra Kildemarkedernes afslutning i 1882, blev det nye udflugtsmål for det årlige Grundlovsmøde og for Gymnastik og skytteforeningernes årlige stævne. Endnu engang blev Mogenstrup det store udflugtsmål for stolte danske traditioner.

d

I Mogenstrup findes Mogenstrup Kirkeskov på sydsiden af Præstø Landevej, mens Mogenstrup Stenskov ligger på nordsiden ved Bøgesøvej. Tidligere fandtes også en Mølleskov.


Den mest kendte skov  i Mogenstrup er Kirkeskoven, som på sydsiden har 7 kilder ned mod åen Fladså. Mogenstrup Skov (Kirkeskov) været sted for mange arrangementer. Vi har samlet en del avisannoncer og -omtaler, indtil nu fra perioden 1855-1899 - f.eks. møder i syge- og hesteforsikringerne, bespisning af soldaterne fra 1864, Stavnsbåndsjubilæet i 1888, afholdsfester, udflugter mv.


Du kan også læse om Skovauktioner med Mogenstrup Kro som mødested, suppleret med en artikel om, hvad auktionerne var og hvordan de foregik.


Mogenstrup Skov og Kro var yndede udflugtsmål, og vi har fundet oplysning om antal vogne og cykler, som i 1903 betalte afgift for parkering ved kroen.


Fladsåen, der løber forbi kirken, har også været involveret i historien om en af Danmark ægte nationalhelte, Svend Poulsen Gønge, "Gøngehøvdingen". Han satte efter et flygtende kompagni svenske soldater og dræbte dem ved Skovmøllegaard lige omkring, hvor vi i dag finder Grevensvænge. De forsøgte at undgå kamp, men Gøngerne/Snaphanerne nåede dem ved Fladsåen. I løbet af 4 dage dræbte de 96 svenske soldater.


På et tidspunkt blev det svenskerne for meget, og der blev sendt 2.000 svenskere ud for at fange Svend Poulsen. En gang var det lige ved at gå galt, da Svend blev angrebet fra begge sider, mens han passerede broen over Fladsaaen ved Mogenstrup Mølle. Svenske ryttere lå i baghold, og da Svend var midt ude på broen, angreb de ham fra begge sider, og situationen syntes næsten håbløs. Hans hest, som hed Blakken, fik omgående et sabelhug bagfra, og forfra hævede en svensker sin sabel til at afgørende hug mod Svend. Men lynhurtigt greb Svend den svenske rytter i armen og kastede sig med al sin vægt af hesten samtidig med, at han trak svenskeren med sig ned i åen, som var temmelig vandfyldt. Svend reddede sig uskadt op af åen og sprang op bag en af sine folk på dennes hest, og det lykkedes dem at slippe bort.Mogenstrup by

Mogenstrup er en lille by på Sydsjælland med ca. 1.855 indbyggere, beliggende ca. 10 kilometer sydøst for Næstved.  Byen ligger i Mogenstrup Sogn i Næstved Kommune og Region Sjælland. Mogenstrup ligger for enden af en af Danmarks største åse, som strækker sig ca. 10 km fra Næstved. Byen har en folkeskole ved tiligere navn Mogenstrup Skolen, og ved siden af ligger byens Hal og idræts anlæg, hvor der indendørs er idræts- og svømmehal, udendørs idræts- og boldbaner. Der er detailhandel og mindre håndværksvirksomheder og golfbane.


Historien om Mogenstrup omhandler, Skt. Mogens Kilde, kirken, kroen og kirkeskoven der tidligere var attraktions punkter folk valfartede til. Historie der går helt tilbage til 1100-tallet. Den gang var åen Fladså en fjord, og den eneste gård var den gamle Borupgaard, som på den tid var piratfæstning for Margrethe I uoficelle mænd og beskytter. Gården var den store gård i Mogenstrup, og den blev efterfulgt af den Borupgård, som i dag huser Sydsjællands Golfklub. Mogenstrup hed oprindeligt Magnustorp, opkaldt efter offerkilden for Magnus den Hellige, jarl af Orkney-øerne ved Skotland (på dansk kaldt Mogens). Indtil 1298 hvor byen fik sit nuværende navn.


Kirkeskoven har på sydsiden 7 kilder ned mod åen Fladså, foruden Sankt Mogens offerkilde. Kirken er ikke en hvilken som helst kirke – den har tilhørt Danmarks fineste familie på Holmegaard, hørende til slægten Danneskiold-Samsøe efter slægten Gyldenløve. Kong Christian V forærede Gisselfeld til sønnen Christian Gyldenløve, som han havde med sin elskerinde Sophie Amalie Moth.


Mogenstrup var ikke en by, men en torp. Byerne dengang var Fladsaa og Vester Egedsborg, som begge steder havde 3 hovedgårde eller mere. Mogenstrups eneste gård var Borupgaard.


Mogenstrup bestod dengang af en kilde, en vandmølle og en kirke. Senere blev det til en kro, rejsestald, bryggeri, brændevinsbrænderi, købmand og skole – først rytterskolen i Pederstrup, derpå skole, hvor Netto nu ligger, og sidst Mogenstrupskolen, i dag Fladsåskolen.


Pudsigt nok hed det en gang kun Mogenstrup nord for Fladså – Pederstrup syd for, men nu hedder hele byen Mogenstrup – dog med en Pederstrupvej gennem den ældste del af området, som man stadig kalder Pederstrup.


Ved Mogenstrup Kro lå engang Mogenstrup/Borup vandmølle, hvor vandkraften drev mølleriet. Den blev efterfulgt af Mogenstrup Vandmølle lidt opstrøms i Fladsåen (det nøjagtige sted kendes ikke), og sidst Sydsjællands største vindmølle lidt ovenfor Pusterbakken i Mogenstrup, som Kustneren L.A Ring har malet. Huset overfor kaldes "Møllestedet". Vindmøllen (og den sidste vandmølle) blev fjernet i 1932, og i 1950-erne var der på stedet et cementstøberi, som fremstillede mursten af beton.

Læs mere i Møllerne i Mogenstrup.


En del af Mogenstrup Ås anvendes til udvinding af sten og grus. Læs om Mogenstrup Skærvefabrik og grusgrav, jernbanen dertil, samt "Pusterbakken" (mellem den nuværende Netto og Golfklubben), hvor tungtlæssede lastbiler tidligere gik i stå på vej op ad bakken.


Vi har også fundet en avisartikel fra 1932 "Fra Næstved til Mogenstrup", samt en Almanak 1846, som på siden for marts måned omtales markedet i Mogenstrup den 23. juni.


Du kan også læse om Borupgården.


Den 18.3.1862 stiftedes "Landboforeningen for mindre Landbrugere i Præstø og tilgrænsende Amter", som den 30. september samme år afholdt sit første dyrskue ved Mogenstrup Kro - se pdf-fil om dyrskuer i 1860-erne og om 100 års jubilæet i 1962.


I Danmark findes der flere mindre byer med navnet Mogenstrup - læs mere herom, suppleret med yderligere omtale en af Mogenstrups svenske navnefæller, nemlig det tidligere danske herresæde "Månstorp-godset, striden"