Grevinde & Kaasinde

Om Henriette Danneskiold-Samsoe

Henriette Kaas

Christianes storesøster fra Holmegaard, Grevinde Johanne Henriette Valentine Kaas, gift Danneskiold-Samsø (1776-1843)

Hun er vel den i slægten Kaas som har gjort sig mest bemærket - gennem sin drift af Gisselfeld gods og Holmegaard, som Mogenstrup kirke dengang også hørte under.

d


d

...

Bare 19 år gammel blev Henriette gift med den to år ældre lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe. Christian var en agnatisk efterkommer af kong Christian 5. og hans livslange elskerinde Sophie Amalie Moth i slutningen af 1600-tallet.


Frk. Kaas var en driftig dame, og hun var højt respekteret for sin drift og iværksætterånd i Sydsjælland; hun var som sin lillesøster Christiane vellidt alle steder, også i de højere kredse. I brevet om privilegium for Mogenstrup Kro, fra kong Frederik VI skrev han ”os elskelige frøken Birgitte Sophie Christiane Kaas”. Denne driftige frøken Christiane skabte en masse arbejde omkring Mogenstrup, der har givet grobund for det Mogenstrup, vi kender i dag - og grundlægger af Mogenstrup Kro, som blev kendt over hele Norden gennem tiden. Sammen med sin storesøster Henriette fik de etableret bryggeri og flyttet brændevinsbrænderiet til Mogenstrup Kro.


Lensgreve Christian havde mistet sin far tre år gammel og overtog allerede som 18-åring driften af grevskabet Samsø. Grevskabet omfattet en række større godser på Sydsjælland, samt Gisselfeld adelige Jomfrukloster. Gisselfeld gods, som lå i tilknytning til klosteret, var centrum for grevskabet. Den unge greve viste fra første stund stor iver i bedring af bøndernes kår og udvikling af godserne - noget han dengang og i eftertiden har fået stor anerkendelse for. I 1808, kun 34 år gammel, blev han tildelt Storkorset af Dannebrog. I 1812 fik han gravet en kanal fra Næstved til Bavelse - Den Danneskioldske Kanal - som bl.a. skulle anvendes til fragt af brændsel.


Christian oparbejdede skovene og moderniserede dyrkningen på sine godser. Efterhånden øgede han godsbesiddelserne med Holmegaard, Ravnstrup, Næsbyholm, Bavelse, Nordfeld og Aalebæksgaard.


Grev Christian døde tidlig, 48 år gammel, i 1823. Nogle år tidligere havde han planer om et glassværk, hvor de store tørvemængder på hans ejendomme kunne udnyttes. Planerne blev efter hans død gennemført af hustruen Henriette Kaas.


Henriette etablerede i Holmegaard landets første Glasværk i 1825 - i starten for flaskeproduktion, fra 1832 også husholdningsglas, senere glaskunst. Dette glasværk har været Danmarks mest anerkendte, tilknyttet en række kendte kunstnere og designere.


I omtalen af Christian lensgreve Danneskiold-Samsøe i Dansk biografisk Leksikon beskrives Henriette Kaas således: "Hun styrede som Enke sine Ejendomme driftigt og med Dygtighed; et af hendes Mands væsentlige Projektor, det påtænkte Glasværk ved Holmegaard, hvis store Tørvemængde her skulle anvendes, fik hun i stand; det kom i gang 9. Nov. 1825, men fik først Bevilling 21. Dec. 1826; Senere anlagde hun også 2 Teglværker ved Holmegaard".


Henriette og Christian fik seks børn, tre af hvert køn. Den ældste, Louise Sophie, blev i 1820 gift med prins Christian August 2. af Augustenborg - også han var agnatisk af kongelig byrd. Hans mor var prinsesse Louise Augusta af Danmark. Prinsen stod dermed i arverækken til tronen. Brylluppet blev holdt på Gisselfeld, og skete trods modvilje fra den danske konge. Ni år senere giftede Henriettes og Christians yngre datter Henriette sig med Christian Augusts yngre bror Frederik - den ældste prins. Brødrenes storesøster, Caroline Amalie var i 1815 blevet gift med prins Christian af Danmark, søn af arveprins Frederik. Han var i fire måneder i 1814 Norges konge og i 1839 overtog den danske trone som kong Christian 8.


"Ved Baronesse Stampe på Nysø [Henriettes storesøster Kirsten Kaas, eller dennes svigerdatter] blev jeg indført hos Familien Danneskiold på Gisselfeld. - Julefesten her på den gamle, klosterlige Gaard var saa nordisk herlig, den gamle Grevinde Danneskjold [Henriette Kaas] en kærlig, fortræffelig Dame; jeg var ikke her et fattigt Barn af Folket, nej, en venlig modtagen Gæst; - nu skygge Bøgetræerne over hendes Grav derude ved Skoven i den venlige Natur, hvormed hendes Hjerte var beslægtet."


H. C. Andersen bevarede sin varme sympati for Henriette Kaas. Han rejste fra Odense på Fyn til Gisselfeld på Sjælland for at deltage i Henriette Kaas' begravelse - dette i en periode, da han for det meste isolerede sig.


Hun er kendt for etableringen af Holmegaard Glasværk, Det var hende der fik kroholdet i Rønnede efter en strid med Reedtz Todd på Gavnø. Hun var svigermor til prinsesse af Augustenborg og oldemor til kejserinde Augusta Viktoria, gift med kejser Wilhelm 2. af Tyskland.


Gennem Henriette er slægten Kaas blandt anerne til det svenske, græske og spanske kongehus.Bare 19 år gammel blev Henriette gift med den to år ældre lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe. Christian var en agnatisk efterkommer af kong Christian 5. og hans livslange elskerinde Sophie Amalie Moth i slutningen af 1600-tallet.