Om Skt. Mogens

Magnus Erlandsen var Jarl på Orkney-øerne ved Skotland, men han blev ca. 1118 myrdet af sin fætter og medjarl, Håkon Paulson. Knapt 20 år efter fik hans søstersøn Ragnvald Jarl ham helligkåret. Hans mindedage er 15. april (dødsdag) og 12. december (helligkåring) og bliver højtideligholdt i hele Norden og på Orkney-øerne.

Skt. Mogens/ St Magnus

d

Fra Jarl til Saint Magnus (Musikken er Saint Magnus Hymn)

Kulten om Saint Magnus (Sct. Mogens) går helt tilbage til, da Danmark ejede store dele af verden. En spændende fortælling om Magnus vikingen, der blev helgen, og en stærk tro på helbredelse. Historien om Magnus Erlendsson - Orkneys Saint Magnus - begynder i 1098 - en tid, hvor jarldømmet Orkney (nord for Scotland - se kort nederst på siden) blev delt mellem to brødre, grev Paul og Erlend. Magnus var den ældste søn af Jarl Erlend, mens hans fætter Hakon var søn af Paul. I 1098 ankom den norske konge Magnus "Barfod" pludseligt til Orkney. Han fratog begge jarler deres adelige ret ved at gøre hans uægte søn Sigurd til overherre af øerne. Jarl Paul og Erlend blev beordret til Norge, hvor de begge døde før vinteren var omme.

Med Sigurd "Crusader" på plads som "konge" over Orkney forlod Kong Magnus ”Barfod” øerne på et plyndringstogt, og han sørgede for at Hakon og den 18-årige Magnus kom med ham ned ad Skotlands vestkyst. Deres togt gik så langt sydpå som Anglesey.


Plyndringstogtet på Anglesey

Ifølge sagaerne om rejsen sydpå fortælles det, at unge Magnus ikke ville kæmpe under plyndringerne, når vikingerne angreb de walisiske herskere i Anglesey. Magnus nægtede pure at deltage. I stedet for valgte han at blive på skibet og synge salmer - en åbenlyst kristen adfærd. Dette behagede slet ikke den norske konge, som ikke brød sig om Magnus; han anså ham som en kujon og fej.

Denne episode giver et klart billede af den hellige Magnus. Historikeren William Thomson påpeger i sin nye ”History of Orkney”, at Magnus havde en ”overraskende aktiv inddragelse i de walisiske anliggender".

Uanset sandheden, fortsætter Orkneyinga Saga med at forklare, at Magnus flygtede fra kongens skib. Han sprang overbord en nat, og svømmede til bredden af Skotland, hvor han "forsvandt" indtil Kong Magnus ”Barfod” døde i Irland i 1102. Vi ved kun ganske lidt om hans tid i skjul.


Magnus udnævnes til jarl

Jarl Magnus af Orkney var en ualmindelig mand, høj, og flot, og med intelligent udseende og stor respekt omkring ham. Han var en mand af strenge dyder. Havde stor succes i krig, klog, veltalende, generøs og storsindet. Han var rundhåndet med penge og særdeles vis med gode råd. Vældig populær hos alle mænd. Dette fortæller Orkneyinga Sagaen kapitel 45.

Ved den tid, hvor Magnus dukker op i Orkneyinga Saga, var Sigurd Magnusson vendt tilbage til Norge for at blive fælles regent, og han havde derfor overladt Hakon Paulson (fætter til Magnus) stillingen som jarl. Et par år senere, og efter sin hjemvendelse til den norske trone, blev Magnus ydet sin adelret og del af tronen. I første omgang var der et godt forhold mellem de to jarler, og deres regeringstid fra 1105-1114 siges at være en retfærdig og behagelig tid. Men sådanne gyldne tider vare sjældent ved.


Det adelige skænderi

Orkneyinga Sagaen er ikke helt klar om årsagen til fætrene splid mellem hinanden. Onde tunger og mænd af djævelens ondskab begyndte at skabe splid mellem Hakon og Magnus. Hakon, siger sagaen, var jaloux på Magnus’ popularitet og var derfor "mere tilbøjelige til at lytte til disse onde tunger". Uanset deres motiver for at skabe splid, lykkedes det at skabe fjendskab mellem Magnus og Hakon - så meget, at det trak op til tvekamp på Orkney fastland. Mødet var blevet foreslået afholdt ved Tingwall (fra det oldnordiske thingvollir - Montage Field) hovedlandet/ fastlandet Rendall sogn.


Kampen blev afværget

Neutrale parter formåede at overtale de to jarler til at skabe fred. Et yderligere møde blev arrangeret for at afslutte denne traktat. Jarlerne skulle mødes på Egilsay i påsken. Hver måtte bringe to skibe og et tilsvarende antal af mænd. På den fastsatte tid og med det aftalte antal mænd sejlede Magnus ud mod Egilsay. De nærmede sig øen i roligt vand, siger sagaen, da en stor bølge rejste sig og slog mod skibet. Dette fortælles at være et varsel om jarlen død.


"Intet under, I er overrasket over dette,"sagde Magnus til sine mænd,"Ja, jeg tager det som tegn om min død.”


Magnus var den første til at ankomme på Egilsay, hvor han ventede på sin fætters ankomst. Da otte krigsskibe senere på dagen kom til syne, blev det klart: Forræderi var under opsejling. Hakon og hans mænd landede på Egilsay den følgende morgen. Efter første ransagning af kirken opsøgte Hakon Magnus, som var gået til et skjulested på den anden del af øen. Efter nogen tid blev Magnus fundet, fanget og bragt for en samling af lokale høvdinge. Sagaen understreger, at Magnus var bekymret over hans uærlige og umoralske fætters udødelig sjæl. Magnus lavede tre forslag, der ville redde Hakon fra at bryde sin ed ved at dræbe en ubevæbnet mand.


I. Magnus skulle gå på en pilgrimsrejse og aldrig vende tilbage til Orkney.

Dette blev afvist.

II. Magnus skulle forvises til Skotland og fængsles.

Dette blev ligeledes afslået

III. Det endelige forslag var, at Hakon måtte udrette varig skade:

"Kære fætter, lemlæst mig som du ønsker, snarere end at tage mit liv! Eller stik mig

blind og lås mig i et fangehul".


Hakon anså dette for acceptabelt, men forsamlingen var ikke så ivrig. Høvdingene kastede sig på deres fødder og meddelte, at en af dem skulle gå i døden. De måtte følge de skrevne Kodex for Orkney.

Hakon meddelte selvtilfreds og afvigende, at han havde i sinde forsat at regere og ikke var klar til at dø. Magnus skulle være ham, der skulle gå i døden. Magnus fremførte intet argument"Han var nu dømt til døden". Han underrettede sine følgesvende og tilhængere om, at de ikke skulle forsvare ham mod døden og trådte frem for at acceptere sin skæbne.


Jarl Magnus som Martyr

Med Magnus’ skæbne beseglet beordrede Hakon hans bannerfører Ofeig at fuldbyrde og eksekvere dommen. Men krigeren nægtede vredt. Den rasende Hakon vendte sig til sin kok Lifolf, og pålagde ham at dræbe Magnus. Lifolf græd højlydt, men Magnus talte trøstende og tilgav ham for de handlinger, han skal udføre:


"Vær ikke bange, for du gør dette mod din vilje. Han der tvinger dig, synder mere end du gør."


Magnus knælede for Lifolf og bad om at blive ramt hårdt i hovedet, snarere end at blive halshugget som en almindelig kriminel.


"Thi står du for mig, og hugge hovedet af mig er et stort sår. For det sømmer sig ikke at halshugge høvdinge som tyve. - Tag hjertet, stakkel. Thi jeg har bedt til Gud for dig, at han måtte være barmhjertig mod dig."

Lifolf ramte med et slag og flækkede Jarlens kranium i to.


Orkneyinga Sagaen erklærer denne lov fandt sted "1091 vinteren efter Kristi fødsel." Men denne dato hænger heller ikke sammen med de dokumenterede hændelser og er absolut forkert. Magnus blev dræbt mange år senere - den 14. april i enten 1115, 1116, 1117 eller mest sandsynligt 1118, der passer med helligdagene.


I første omgang blev Magnus nægtet en kristen begravelse af Hakon og begravet, hvor han faldt.

...

d

Miraklet

Kort efter begyndte miraklet. Orkneyinga saga fortæller, at det sted, Magnus blev myrdet, oprindeligt var stenet og tilgroet, men efter hans død "viste Gud, at han var ofret for retfærdighedens skyld" - området blev mirakuløst forvandlet til en grøn mark. Magnus' mor Thora bønfaldt Hakon om at tillade sin søn en kristen begravelse. Hakon gav efter for plageriet og tillod Magnus’ lig at blive hentet. Det blev flyttet til Birsay, hvor han blev begravet i Christkirken, der blev bygget af Thorfinn Sigurdsson, Magnus’ bedstefar. Den nøjagtige placering af denne kirke er fortsat usikker i dag. Selv om det generelt menes at have enten været på Brough o'Birsay eller stedet for den nuværende Skt. Magnus Kirke på Hovedlandet Birsay. Nylige undersøgelser synes at tyde på sidstnævnte. Hvor han blev stedt til hvile, den dag han blev begravet, siges et himmelsk lys at have været set over Magnus grav. Dette hellige lys var ledsaget af en "himmelsk duft". Inden længe voksede dyrkelsen af Magnus, og andre historier begyndte at sprede sig, hver med angivelse af de mirakuløse oplevelser rundt omkring jarlens gravsted.

Orkneyinga sagaen fortæller i detaljer de mange mirakuløse helbredelser, der førte fra besøg på Magnus hvilested.Sagnet om de to Brødre

De var blevet fanget under et togt på Shetlandsøerne og lemlæstet grusomt i ødemarken. Den ene bror var død, begge havde brækket arme og ben og havde fået skåret tungen ud. Ulvene havde ædt den døde bror, og den anden var næsten mere død end levende. Mens den sidst bror lå og ventede på sin død og ulvene kom en høj skygge frem og ulvene løb væk. Den lemlæstede bror fik meget svagt spurgt


- hvem er du?


- Jeg er Sct. Magnus hviskedes i vinden


Skyggen bøjede sig over manden og rørte ham på alle de brækkede lemmer, der mirakuløst begyndte at hele og den rørte tungen kom tilbage. Ulvene kom nu frem fra deres skjul og begyndte at kaste alt det op, de havde ædt af den døde bror, og skyggen begyndte at sætte den døde samme og bringe ham til live.Sagnet om de to Adelsmænd

En Svensk og en Norsk adelsmand var blevet uenige om hvem der ejede et stykke jordlod. Den Svenske adelsmand sagde:


- skal vi kaste terninger om det? spurgte han. Hans første kast blev 2 seksere. Han vendte sig mod Nordmanden og sagde grinende.


– Du behøver ikke kaste, jeg vandt!


Nordmanden kastede alligevel mens han bad til Sct. Mogens om hjælp. Han lovede at dyrke afgrøder til de fattige, hvis han ville hjælpe nu! 2 seksere.


Svenskeren kastede igen rasende. Igen 2 6-ere.


Nordmanden bad igen. Da terningerne forlod hånden, flækkede den ene terning og dannede nu en 6-er og en1-er. Nordmanden vandt sit jordlod og dyrkede afgrøder til de fattige på jorden som tak til Sct. Mogens.


Saint Magnus

I første omgang prøvede biskoppen William den gamle af Orkney at undertrykke den voksende kult omkring Magnus. Han prøvede at mane de påståede mirakler til jorden og advarede alle om, at det var "kætteri at gå rundt og sprede sådanne historier". Men så – i den episode er beskrevet i Orkneyinga Sagaen - blev biskop William pludselig overbevist om Magnus’ hellighed efter at være blevet gjort blind i sin Birsay katedral. Da han kastede sig på Magnus grav, og bad til gud, blev biskoppens syn mirakuløst genoprettet. Men det virkede lidt påfaldende, at biskoppens forandring i hjertet, synes at være faldet sammen med et besøg i Norge - selvom sagaen ikke nævner formålet med denne rejse. Historikeren William Thomson beskriver det sådan: I Norge skulle biskoppen mødes med den kommende jarl Ragnvald, manden der senere skabte midler til Skt. Magnus Cathedral efter Orkney jarldømmet. Hvis dette var tilfældet, kunne Biskop William pludselig forfremmes, og dyrkelsen af Magnus haft politiske grunde - Ragnvalds planer om at overtage jarldømmet, blev centreret om populariteten af Magnus’ kult. Uanset årsagen, blev resterne af Magnus gravet op 21 år efter hans begravelse. Biskop William fik vasket og testet, om Magnus var en rigtig helgen ved at brænde han jordiske rester i en indviet ild. Dette blev bekræftet, Magnus blev udråbt som helgen, og hans jordiske rester er nedfældet over Birsay Kirkes alter. Kirken ses til højre.