Om Lauget

Om Mogenstrup Kildelaug


Borgere der gik sammen om at genetablere Kulturmiljø 33 i Næstved inden det forsvandt for evigt.

d

MOGENSTRUP KILDELAUG

MKL

CVR - nr. 35189777

Den 3. august 2013 blev Mogenstrup Kildelaug stiftet. En kreds af borgere besluttede at oprette lauget, som har til formål at renovere og vedligeholde området, samt skaffe godt og autentisk vand til kilden.


Det er også laugets opgave at gøre historien om hele kulturområdet mere tilgængelig og udbrede kendskabet til den spændende historie om helligkilden og kildemarkederne, som fandt sted på området fra middelalderen og frem mod 1882. Fra 2012 - 2018 afholte foreningen arrangemneter der skulle bekrive datidens samlinger.


Kilde og kildeområde 1990 = lukkede myndighederne for vandforsyningen pga. sundhedsfarlig vandkvalitet og udspringet under trappen til kirkegården.


Den 12.4.2014 indgik Mogenstrup Kildelaug aftale med Næstved Kommune

om at istandsætte og passe området, hviket lykkedes og fungere i dag. 


I 2016 lykkedes det kildelauget at få Vejdirektoratet til at opsætte et skilt ved kilden ud mod Præstø Landevej Dette forudsatte autorisation af stednavnet - og Sankt Mogens Kilde er landets første kilde med autoriseret stednavn.

Læs MKLs takkebrev i avisen Sjællandske den 25.8.2017.

heri fortæller vi ganske kort om, hvad MKL vil og har nået i løbet af foreningens første 4 år.