Foto Gallerier

Fotogallerier

Gennem tiden er der taget en hel del fotografier på kildeområdet, ved mindestøtten, under kildemarkeder oa. arrangementer, hvilket vi gerne vil vise for en større kreds.


Der er derfor oprettet nedenstående 2 Fotogallerier, som du kalder ved at klikke på  overskriften.


Se nederst på siden om betjening af disse fotoalbum.

Kilde- og mindestøtte-området, mindedage mv.:

 • Mindedag 12.12.2018 med koncert af Næstved Musikskole afd. SydØst, video om det snart afsluttede projekt "Godt vand til Sankt Mogens Kilde", æbleskiver, julehygge mv. - se Album 35
 • Boringen gøres færdig og forbindes med en teknikbrønd ved springvands-området, der også forsynes med el. a. Springvandet gøres klar til recirkulation af vandet - se Album 34
 • Album 32 viser billeder fra,da vi borede efter vand ved mindestøtteområdet i januar 2018
 • Album 31 viser billeder fra årets jule-arrangement med spil og sang af Næstved Musikskole Øst
 • Du kan i Album 29 se årets gang 2017 ved kilden og i kulturområdet
 • Album 27: 2016-12-12 Mindedag for fuld musik
 • Album 26: 2016-11-04 fældedes det store bøgetræ bag mindestøtten
 • Album 25: 2016 Indvielse af Kulturruten i Mogenstrup
 • Album 24: 2016-10-07 MKL medvirkede ved Kulturnat '16 på Axeltorv i Næstved
 • Album 23: 2016-08 og frem: MKL istandsætter og renser  Mindestøtten
 • Album 20: 2016-04-15 Mindedag - Middelaldertema
 • Album 12: 2015 Efterår med gæster, udskiftning og indvielse af løvehovedet + møde om forsøgene på at skaffe vand til kilden, mindedag 12.12., samt høj vandstand i Fladsåen
 • Album 9: 2015 Forsommer i kilde-området
 • Album 8: 2015-04-12 Mindedag i fodsporet på maleren L.A. Ring i Mogenstrup
 • Album 7: 2014 november. Nærbilleder af mindestøtten
 • Album 6: 2014 oktober. Mindestøtte-området før  og efter rydning
 • Album 5: 2014.07 Månstorp (Magnustorp) - tidligere dansk herresæde ved Malmø. Du kan også hente en pdf-fil om "Månstorp-godset, striden"
 • Album 2: 2014 forår. Aftale med kommunen
 • Album 1: 2013 Skt. Mogens kilde
 • Album 0: 2009-2010 Skt. Mogens kilde
 • Album 15: Mogenstrup Kro og krohave incl. nogle annoncer og arrangementer
 • Album 19: Mogenstrup Kro's byggeri af gæstefløje i 1980-erne
 • Album 16: Kunstmalere i Mogenstrup (L.A. Ring, Ludvig Kabell og Harald Giersing, samt en ukendt maler)
 • Album 18: Andet i og omkring Mogenstrup fra 1855 og frem incl. nogle avisannoncer


Kildemarkeder og særarrangementer:

 • 2019 Vi ses ved springvandet
 • 2018 Kilde Kalas 2018
 • 2017 Kildemarked
 • 2016 Kildemarked
 • 2015 september. Tur til de jyske Mogenstrup'er (JG-fotos)
 • 2015 september. Tur til de jyske Mogenstrup'er (AE-fotos)
 • 2015 Kildemarked
 • 2015.06.05 Grundlovsmøde
 • 2014 Kildemarked (JGs fotos)
 • 2014 Kildemarked (JHHs fotos)
 • 2013 Kildemarked
 • Gymnastikstævner i Mogenstrup Skov og Krohave 1921-1958


Video om fældningen den 4.11.2016 af

det store bøgetræ bag mindestøtten:

...

Betjening af fotoalbum:

     Dato på album: Albummets dato gælder for det tidligst optagne foto i albummet. De forskellige album er ikke nødvendigvis opstillet i kronologisk rækkefølge efter begivenheden, så rul gerne med musen.

     Valg af album: Stil cursoren (som bliver til en hånd med pegefinger) på albummet og venstreklik 1 gang, hvorved dette album åbnes. Klik herefter på det første eller et andet billede i albummet.

     Bladre billeder: Brug 1) pilene (► , ◄) på dit tastatur, 2) pilene lige over billedet eller 3) stil cursoren på billedet og venstreklikke (bladrer kun fremad)

     Tilpas billedstørrelse: Stil cursoren på knappen med 4 pile i hjørnerne (øverst til højre på skærmen) og tryk for større/mindre

     Download: Kaldes via knap nr. 1 lige over midten af billedet. De fleste billeder ligger i størrelse 100-500 KB.

     Oplysninger om billedet: Vises nederst på skærmen i de første sekunder efter, at billedet vises. Kan også kaldes via knap nr. 2 (i) lige over midten af billedet.

    Diashow: Når du flytter cursoren ind over billedet vises i dets øverste højre hjørne en firkant med 4 pile udad. Ved tryk på denne figur, vises billedet i fuld skærm og efter 5-6 sekunder skiftes automatisk til næste billede. Hvis du under diashowet bevæger cursoren ind over billedet, viser der sig en bjælke nederst på skærmen. Ved tryk på et af bjælkens små billeder, kommer det på skærmen og diashowet går i stå - du kan kalde næste billede ved at trykke på den åbne pil nederst ikke helt til højre, eller starte diashowet videre fra dette billede ved at trykke på den udfyldte pil yderst til højre på bjælken. Afslut diashowet ved at trykke på Esc-tasten på dit tastatur.

     Andre album i galleriet:Tryk på den lille knap "Hjem" i galleriets øverste venstre hjørne og vælg et andet album.

    Tilbage til den side, du kom fra før Fotogalleriet: Tryk 2 gange på pil tv i øverste venstre hjørne (evt. flere gange, hvis det driller - ellers må du desværre lukke helt af og kalde op igen)